Informuojame, kad lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupėse yra laisvų vietų. Tėvelius, pageidaujančius, kad jų vaikas lankytų mūsų įstaigą, kviečiame atvykti ir parašyti prašymą.

 

Atvykdami rašyti prašymo, su savimi atsineškite vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, įrodančius teisę į mokesčio lengvatą.

 

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio;

tėvai (globėjai) privalo pateikti pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Į laisvas vietas vaikai priimami ištisus metus.

 

PRIĖMIMO Į VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS