Reklama
„Jaunimo linija“ - 8 800 28888 Darbo laikas: visą parą Emocinę paramą teikia: savanoriai
Reklama
„Vaikų linija“ - 116 111 Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien Emocinę paramą teikia: savanoriai
Reklama
„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366 Darbo laikas: visą parą Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
Reklama
„Vilties linija“ - 116 123 Darbo laikas: visą parą Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
Reklama
„Linija doverija“ - 8 800 77277 Darbo laikas: kasdien 16.00-19.00 Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.
Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vištyčio g. 38, LT-70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190480361, tel. (8 342) 30 589, el. p. info@kybartuazuoliukas.lt

Vizija
Kryptingai, efektyviai ir kūrybiškai dirbanti, sveikos gyvensenos nuostatas puoselėjanti, tęsianti ir kurianti tradicijas, diegianti naujoves įstaiga, vertinama Kybartų miesto ir visuomenės.

Misija
Teikti kokybiškas, nuolat kintančios visuomenės reikmes atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, kiekvienam vaikui sudaryti palankią ugdymosi aplinką, užtikrinančią prigimtinių, kultūros, socialinių, pažintinių poreikių tenkinimą ir sėkmingą tolimesnį mokymąsi.

Vertybės ir filosofija

Siekdami įgyvendinti lopšelio-darželio misiją bendruomenės nariai vadovaujasi šiomis vertybėmis:

1. Bendradarbiavimas (laikydamiesi susitarimų, atsakingai drauge veikdami, siekiame bendro tikslo);

2. Pagarba (kiekvienas žmogus – didelis ir mažas – svarbus, unikalus, gerbiame jį, vertiname jo nuomonę);

3. Kūrybiškumas (eksperimentuojame, rizikuojame, priimame iššūkius ir atkakliai juos įgyvendiname);

5. Pozityvumas (pasitikime savimi ir palaikome vieni kitus, kuriame draugišką mikroklimatą);

6. Kompetencija (vertiname profesionalumą, nuolat tobulėjame, esame darbštūs, lankstūs, iniciatyvūs, pareigingi, atsakingai dirbame ir pasiekiame gerų ugdymo ir ugdymosi rezultatų);

7. Atvirumas (esame atviri pasauliui: domimės kintančia aplinka, naujovėmis, galimybėmis, palankiai reaguojame į pokyčius).

 

Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ – prioritetas vaikų sveikos gyvensenos nuostatų ir įgūdžių ugdymas. Savo darbe laikomės nuostatos, kad kiekvienas vaikas yra unikalus ir turi teisę savaip mokytis, elgtis, turėti savų poreikių. Kiekvieno vaiko raida ir ugdymosi kelias skirtingi. Tai lemia skirtingas paveldimumas, bendravimo patirčių įvairovė bei aplinkos poveikis. Kiekvienas vaikas savyje slepia kažkokius lobius, o pedagogo pareiga – padėti skleistis kiekvieno vaiko individualumui ir tuos lobius atrasti. Unikalūs vaiko gebėjimai yra individualaus darbo su vaiku orientyras. Todėl pirmiausia pedagogas turi visapusiškai pažinti vaiką, įvertinti jo galimybes ir tik tada jis gali rinktis ugdymosi būdus, metodus, kurti ir pritaikyti ugdymosi aplinkas. Svarbiausia – pedagogo gebėjimas į viską žvelgti kūrybiškai ir pozityviai. Priklausomai nuo pedagogo nusiteikimo ir išmonės, kiekviena aplinka, kiekvienas daiktas gali tarnauti vaiko patirties, individualių, kūrybinių galių plėtotei. Todėl mūsų credo – „Daryk, ką gali, su tuo, ką turi, ten, kur esi“ (Teodoras Ruzveltas).