Reklama
„Jaunimo linija“ - 8 800 28888 Darbo laikas: visą parą Emocinę paramą teikia: savanoriai
Reklama
„Vaikų linija“ - 116 111 Darbo laikas: 11.00-23.00 kasdien Emocinę paramą teikia: savanoriai
Reklama
„Pagalbos moterims linija“ - 8 800 66366 Darbo laikas: visą parą Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
Reklama
„Vilties linija“ - 116 123 Darbo laikas: visą parą Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai
Reklama
„Linija doverija“ - 8 800 77277 Darbo laikas: kasdien 16.00-19.00 Emocinę paramą teikia: savanoriai-moksleiviai Parama teikiama rusų kalba. Linija skirta paaugliams ir jaunimui.
Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Vištyčio g. 38, LT-70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas 190480361, tel. (8 342) 30 589, el. p. info@kybartuazuoliukas.lt

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė – Violeta Kričenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Vilma Burauskienė, auklėtojo padėjėja, tėvų atstovė;

Roma Ciplijauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Gudkaimio skyriuje;

Jolanta Mikailaitė, socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja;

Karolina Mikulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Asta Pileckienė, sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKA

 

UGDYTINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

LANKSTINUKAS APIE KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ

 

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE

 

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ MOKYKLOJE ATMINTINĖ