Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas". Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Vištyčio g. 38, 70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas – 190480361 Telefonas: (8 342)30 589, el.pašto adresas: azuoliukaskyb@yahoo.com

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.


Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijoje, pateikdami informaciją telefonu, elektroniniu būdu el. pašto adresu, atsiuntus paštu arba per pasiuntinį adresu S. Nėries g. 1, LT-70149 Vilkaviškis.

Kybartų mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“, Vištyčio g. 37, 70428, Kybartai elektroniniu paštu azuoliukaskyb@yahoo.com, telefonu (8 342) 30589 arba tiesiogiai atvykę į Kybartų mokyklą-darželį „Ąžuoliukas“ (darbo dienomis).
 

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai: raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt.

 

 

2016 m. birželio 30 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas sprendimas Nr. B-TS-460  „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas“ minėtu sprendimu yra patvirtintas kaip vienas iš Programos ir Priemonių plano vykdytojų ir  įgyvendina numatytas priemones.

 

Su Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA