Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ veiklos sritis – švietimas. 

 

Lopšelyje-darželyje  „Ąžuoliukas“ vykdomos šios veiklos rūšys:

ikimokyklinis ugdymas, kodas 801010, vykdant ikimokyklinio ugdymo programą;
priešmokyklinis ugdymas, vykdant priešmokyklinio ugdymo programą.

 

Įgyvendinamos specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams pritaikytos programos ir neformaliojo švietimo programa.

 

Nuo 2010 metų Įstaiga priklauso respublikinei ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijai „Sveikatos želmenėliai“.

 

Įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“ (daugiau informacijos apie programą galima rasti VŠĮ „Vaiko labui“ interneto svetainėje http://www.vaikolabui.lt/)

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

 

2018–2019 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS


2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PLANAS

 

2017–2018 IR 2018–2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PLANO PAKEITIMAS

 

ASOCIACIJOS „SVEIKATOS ŽELMENĖLIAI“ NARIŲ 2019–2020 METŲ VEIKLOS PLANAS