Visos teisės saugomos. Vilkaviškio r. Kybartų mokykla-darželis „Ąžuoliukas". Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Adresas: Vištyčio g. 38, 70428 Kybartai, Vilkaviškio r. Duomenys kaupiami ir saugojami Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas – 190480361 Telefonas: (8 342)30 589, el.pašto adresas: azuoliukaskyb@yahoo.com

Informuojame, kad mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo grupėse yra laisvų vietų. Tėvelius, pageidaujančius, kad jų vaikas lankytų mūsų įstaigą, kviečiame atvykti ir parašyti prašymą.

 

Atvykdami rašyti prašymo, su savimi atsineškite vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, įrodančius teisę į mokesčio lengvatą.

 

Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:

sudaroma rašytinė sutartis tarp ugdytinių tėvų (globėjų) ir mokyklos-darželio;

tėvai (globėjai) privalo pateikti pažymą apie vaiko sveikatos būklę.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų grupės sukomplektuojamos iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos. Į laisvas vietas vaikai priimami ištisus metus.

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS