Pirmininkė – Violeta Murauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Jolanta Mikailaitė, socialinė pedagogė, vaiko gerovės komisijos pirmininko pavaduotoja;

Milda Augustaitienė, Gudkaimio skyriaus pradinių klasių mokytoja;

Inga Sasnauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja;

Asta Pileckienė, sveikatos priežiūros ir maitinimo organizavimo specialistė, tėvų atstovė 

Gitana Kentnerienė, vaiko gerovės komisijos posėdžių sekretorė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS 

 

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKA

 

MOKINIŲ, UGDYTINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

MOKINIO IR UGDYTINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

 

LANKSTINUKAS APIE KYBARTŲ MOKYKLOS-DARŽELIO "ĄŽUOLIUKAS" VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ

 

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO KRITERIJŲ IR VEIKSMŲ, KILUS ĮTARIMUI DĖL GALIMO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE