Lietuvoje paskelbus karantiną dėl koronoviruso ir sustabdžius ugdymo procesą darželiuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams bei tėveliams rekomenduojama šiuo laikotarpiu ugdymo procesą tariantis ir tarpusavyje konsultuojantis organizuoti namuose. Ugdymo procesas nuotoliniu būdu organizuoti bus pradedamas nuo 2020 m. kovo 30 d. ir bus organizuojamas tol, kol karantinas Lietuvoje bus atšauktas.

          Ruošiantis ugdymo proceso įgyvendinimui nuotoliniu būdu, parengtas Priemonių planas nuotoliniam ugdymui organizuoti ir Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
             Šioje įstaigos svetainės skiltyje mūsų darželio ugdytiniams nuo 2020 m. kovo 30 d. pateiksime įvairias užduotėles, atitinkančias vaikų amžių, kad Jūs, tėveliai, Jums patogiu metu galėtumėte jomis laisvai pasinaudoti.