Pirmininkė – Violeta Murauskaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Nariai:

Inga Sasnauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė;

Elena Šventoraitienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė;

Aušra Stankevičienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.