Pirmininkė – Žaneta Burdulienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Nariai:
Inga Leonavičienė, meninio ugdymo pedagogė, įstaigos tarybos sekretorė;

Jolanta Mikailaitė, socialinė pedagogė
Oksana Gibavičienė, aptarnaujančio personalo atstovė;
Sonata Bukšnienė, tėvų atstovė;
Viktorija Žemantauskienė, tėvų atstovė;

Kristina Radzevičienė, tėvų atstovė.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI