Pirmininkė – Žaneta Burdulienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Nariai:
Inga Leonavičienė, meninio ugdymo pedagogė, įstaigos tarybos sekretorė;
Milda Augustaitienė, pradinių klasių mokytoja;
Oksana Gibavičienė, aptarnaujančio personalo atstovė;
Sonata Bukšnienė, tėvų atstovė;
Viktorija Žemantauskienė, tėvų atstovė;

Šarūnė Ryckienė, tėvų atstovė.