Vardas, pavardė

Pareigos

 

Ineta Grudzinskaitė

 

Direktorė

Violeta Murauskaitė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vytas Sakalauskas

 

Ūkvedys

Rūta Žemaitaitienė

 

Vyriausioji finansininkė