Lopšelio-darželio metodinei grupei priklauso visi įstaigos pedagogai. 

 

Pirmininkė – Aurelė Skaržinskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Sekretorė  – Astrida Butkeraitienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI