Lopšelio-darželio metodinei grupei priklauso visi įstaigos pedagogai. 

 

Pirmininkė – Inga Sasnauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

Sekretorė  – Aušra Stankevičienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

 

METODINĖS GRUPĖS VEIKLOS NUOSTATAI